YAYINLARI VE SUNUMLARI

Bilimsel ve Mühendislik Yayın ve Sunumları

        

 

Öngür,T., 1976, Parçalı Volkanik Kayaların Sınıflanması, Yeryuvarı ve İnsan, C.1, s1, syf 3- 7, TJK

Öngür,T.(çevirmen), 1976, A. Streckeisen Plütonik Kayaların Sınıflanması ve Adlanması, Yeryuvarı ve İnsan, C.1, s2, syf 39-46, TJK

Öngür,T., 1977, Hidrotermal Sistemlere Uygulanan Jeotermometreler, Yeryuvarı ve İnsan, C 2, s3, syf 71-80 

Öngür,T., 1977, Kızılcahamam GB’sının Volkanolojisi ve Petroloji İncelemesi, Türkiye Jeoloji Bülteni, 20/2, syf 1-12

Öngür,T., 1977, Tuzla Jeotermal Alanı, Jeotermal Enerji Derneği İkinci Simpozyumu Bildiri Özetleri, syf 16-17

Nazikoğlu, Z., Uygur, N. ve Öngür, T., 1977, Türkiye’de 1000 m Derinde Eşsıcaklık Dağılımı Haritası, Jeotermal Enerji Derneği İkinci Simpozyumu Bildiri Özetleri, syf 36-37

Nazikoğlu, Z., Uygur, N. ve Öngür, T., 1978, Türkiye’de 1000 m Derinde Eşsıcaklık Dağılımı Haritası, Jeotermal Enerji Derneği yayını Jeotermal Enerji Dergisi, S.6, syf 23-25

Öngür, T. ve Erişen, B., 1977, Orta Anadolu’da Hidrotermal ve Yapay Jeotermal Olanaklar, Jeotermal Enerji Derneği İkinci Simpozyumu Bildiri Özetleri, syf 16-17

Öngür,T., 1980, St Helen Yanardağı Püskürmesi, Yeryuvarı ve İnsan, C.5, s 3-4, syf 50-51

Öngür,T., 1980, Yerısıl Dizgelerde Hidrotermal Alterasyon, Yeryuvarı ve İnsan, C.5, s 52-59

Serpen, U. and Öngür,T., 2002, Comments on ‘‘Geochemical Constraints for the Origin of Thermal Waters from Western Turkey’’ by A. Vengosh,C. Helvacı,I, .H. Karamanderesi, Applied Geochemistry, .

 

Öngür,T., 2003, Bursa Karamustafa ve Yeni Kaplıcalar Yakınında Yapımına Başlanan Derin Sondaj Çalışmasının Var Olan Kaplıcalara  Etkisi Konusundaki Görüşlerim, Bursa Asliye Hukuk Mahkemesi’ne

Öngür,T., 2005, Ülkemizin Jeotermal Kaynaklarının Zengin Oluşu Ne Anlama Geliyor?, Ölçü, TMMOB İstanbul İKK Yayın Organı, syf 110-115

Öngür,T., 2005, Jeotermal Sahalarda Jeolojik ve Jeofizik Arama İlke ve Stratejileri, TESKON 2005 Bildiriler Kitabı JEO-02.pdf, syf 21-38

Öngür,T., 2006, Jeotermal Kaynaklar Yasası Koruyucu Olmalıdır, TMMOB JMO Jeotermal Enerji ve Yasal Düzenlemeler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, syf 114-117

Öngür, T., 2006, Jeotermal Saha Geliştirme, TMMOB Aydın İKK Jeotermal Enerji ve Aydın’daki Geleceği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, syf 19-32

Serpen, U. ve Öngür, T., 2007, Yeni Jeotermal Yasa Üzerine Görüşler, TMMOB Jeotermal Kongresi Bildiriler Kitabı, syf 51-62

Öngür,T., 2007, Yüksek Entalpili Jeotermal Sahaların Aranma ve Geliştirilmesinde Yeni Teknolojiler, TESKON 2007 Bildiriler Kitabı 2007 JEO-02.pdf, syf 21-30

Öngür, T. ve Serpen, U., 2007, Türkiye’de Jeotermal Enerji Üzerine Hayaller ve Gerçekler, TMMOB Jeotermal Kongresi Bildiriler Kitabı, syf 157-168

Öngür, T. ve Serpen, U., 2007, Orta Anadolu’da Doğal Karbondioksit Çıkışları Oluşum Modeli, Türkiye Petrol ve Doğal Gaz Kongresi Bildiriler Kitabı

Öngür,T., 2008, Eskişehir Jeotermal Kaynaklarından Kamu Yararı Açısından Yararlanma Yolları, TMMOB Eskişehir İKK,Eskişehir Kent Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, syf 252-254

Serpen, U., Aksoy, N., Öngür,T., Korkmaz, E.D, 2009, Geothermal Status of Turkey: 2008 update, Geothermics, 38: 227-237

Serpen, U., Öngür, T. ve Aksoy, N., 2009, Hukuk ve Kargaşa: Jeotermal Örneği, TMMOB Jeotermal Kongresi Bildiriler Kitabı, syf 11-20

Öngür, T. ve Serpen, U., 2009, Jeotermal Kaynaklar Yasasının Yarattığı Kargaşa, TESKON 2009 Bildiriler Kitabı JEO-02.pdf, syf 335-344

Öngür, T., Serpen, U. ve Aksoy, N., 2009, Jeotermal Kanunu Değişmelidir, TMMOB Jeotermal Kongresi Bildiriler Kitabı, syf 21-26

Serpen, U., Aksoy, N., Öngür, T., Yücel, M. and Kayan, İ., 2009, Geoscientific Investigation on North Balçova Geothermal System in Turkey, Int. Journ. Of Geology

Serpen, U., Aksoy, N. ve Öngür, T., 2009, Türkiye’de Jeotermal Enerji Endüstrisinin 2009 Güncel Durumu, TMMOB Jeotermal Kongresi Bildiriler Kitabı, syf 55-62

Serpen, U., Öngür, T. ve Aksoy, N., 2009, Disiplinler Arası İşbirliği mi; Sıradanlık mı? TMMOB Jeotermal Kongresi Bildiriler Kitabı, syf 423-428

Öngür, T., Aksoy, N. ve Serpen, U., 2009, Küresel Kapitalizmin Jeotermal Enerji Pazarında Türkiye! TMMOB Jeotermal Kongresi Bildiriler Kitabı, syf 428-443

Öngür, T., 2009, Jeotermal Kaynaklar Tükenebilir de, Dikili Kaynarca Jeotermal Sisteminde Sürdürülebilir İşletme! Dikili Yöresi Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu Sunumu,

Öngür, T., 2009, Jeotermal Kaynaklar Tükenebilir de, Dikili Kaynarca Örneği, TMMOB JMO Haber Bülteni, syf 18-22

Öngür, T. ve Serpen, U., 2009, Jeotermal Kaynaklar Yasası, Kendi Yarattığımız Kargaşayı Düzeltmek Bir Başarı mıdır?, TMMOB JMO Haber Bülteni , syf 77-80

Öngür, T. and Serpen, U., 2009, Critics on Chaotic Relations After Geothermal Resources Act, Proc. of Geothermal  Congress of Turkish Union of Chambers  of Engineers.

Öngür, T., 2009, Aydın, Jeotermal Kaynaklarını Kullanabilecek mi?, Aydın Kent Sempozyumu, TMMOB Aydın İKK  

Öngür,T., 2010, Geologic and Thermal Evolution of Turkey’s Wealthy Geothermal Region, MMM,  Proceedings World Geothermal Congress 2010 , Bali, Indonesia, 25-29 April 2010.

Öngür,T., 2010, Bölgesel Kalkınmada Jeotermal Kaynaklar ve Simav Örneği, TMMOB JMO, Simav

Öngür,T., 2010, USTDA Sizinle Görüşmek İstiyor

Öngür,T., 2010, Jeotermal Enerji Pazarımız İştah Kabartıyor,

Öngür,T., 2010, Allionai ve Kleopatra, Cinayeti Gördüm, Bugünlerde Bir Yerlerde, Sunum

Öngür,T., 2010, Changing Geothermal Research Paradigms and Evolving Knpwledge on the Evolution of Menderes Metamorphic Massive

Gürbüz, C., Serpen, U., Öngür, T., Aksoy, N. and Dinçer, Ç., 2011, Tracing Reinjected Water by Seismic Monitoring, PROCEEDINGS, Thirty-Sixth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, January 31 - February 2, 2011, SGP-TR-191.

Gürbüz, C., Serpen, U., Öngür, T., Aksoy, N., Aksarı, D.,Denli, A., Afacan Ergun, T. ve Dinçer, Ç., 2011, Mikrosismik Ağ İle Reenjeksiyonun İzlenmesi, TESKON 2011 Bildiriler Kitabı JEO-02.pdf, syf 17-34

Öngür,T., 2011, Türkiye’deki Genç Volkanlar ve Jeotermal Kaynaklar, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Jeotermal Semineri sunumu, İzmir, TESKON 2011 JO-04, syf 53-58

Öngür,T., 2012, Yerkabuğunda Isı, sunum, Jeotermal ve Yaşam Panel ve Forum, İzmir

Öngür,T., 2012, Ülkemizde Jeotermal Enerjinin Geleceği, Seminer sunumu, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Öngür,T., 2013, Ege’de Jeotermal Kaynak Arama Çalışmalarında Jeofizik, eleştirel sunum

Öngür,T., 2013, Aydın Jeotermal Zengini, sunum, TMMOB JMO Aydın Temsilciliği

Serpen, U., Öngür, T. ve Aksoy, N., 2013, Jeotermal Kaynakların Sağlıksız Yönetimi, TESKON 2013 JEO-02, syf 25-34

Öngür,T., 2013, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanunu ve Yönetmeliği, Teknik Sorumluluk Doğurabilecek Konular ve Yapılması Gerekenler, TMMOB JMO İzmir Şubesi Jeotermal Ruhsat Alanları İçin Eğitim Kursu

Öngür,T., 2013, Jeotermal Enerji Semineri, TMMOB JMO İzmir Şubesi Jeogenç Çalıştayı

Öngür,T., 2014, Jeotermal Kurtuluş mu?, sunum, Balıkesir JMO Temsilciliği

Öngür,T., 2014, Alaşehir Bağcılık ve Jeotermal sunum, Manisa ZMO Paneli

Öngür,T., 2014, Jeotermal Manisa’nın Zenginliklerinden Yalnızca Biri, Düşmanı Olmasın, sunum, Alaşehir Doğa ve evre Gönüllüleri Derneği “Jeotermali Nasıl Biliriz? Paneli

Öngür,T., 2015, Aydın’da Jeotermal Zenginlik Yoksulluğa Neden Olmasın, İmamköy Aydın’da sunum

Öngür,T., 2015, Aramadan Üretime Kadar Jeotermal’in Çevre İle Etkileşimi, Jeotermal Enerji ve Tarıma Etkileri Paneli, Aydın ZMO, ADÜ Merkez Kampüsü

Serpen, U., Aksoy, N., Öngür, T., 2015, Reinjection Update of Salavatlı Geothermal Field in Turkey, Proc. WGC 2015, 23012,

Öngür,T., 2015, Macaristan’da Jeotermal Sahalar, tanıtım sunumu

Öngür,T., 2016, Dünya Güzeli Bereket Yatağı ve Kültür Hazinesi AYDIN Bir Doğal Zenginliği ile Jeotermal ile Ters Düşmemeli, Tarım Eğitiminin 170. Yıldönümünde Aydın, sunumu

Öngür,T., 2016, Aydın’da Jeotermal Zenginlik Yoksulluğa Dönüşmesin, Aydın Çevre Sempozyumu, sunumu

 

Yerbilimleri ve Toplumsal Yaşam,

Çevre ve Halk Sağlığı Üzerine Yayın ve Sunumları

 

Öngür,T., 1976, Fosil İnsan Ayak İzlerinin Öyküsü, Yeryuvarı ve İnsan, C.1, s2, syf 4-7,

TJK

Öngür,T., 1976, Doğal Anıtların Korunmasında Yasal Dayanaklar, Yeryuvarı ve İnsan, C.1,

S4, syf 35-37, TJK

Öngür,T., 1977, Kadın Yerbilimciler, Yeryuvarı ve İnsan, C 2, s3

Öngür,T., 1980, Petrol Savaşı: Dünya ve Ülkemiz, Yeryuvarı ve İnsan, C.5, s 1-2, syf 32-36

Öngür,T., 1980, Neleri Tartışıyorlar: Yaratılışçılık, Yeryuvarı ve İnsan, C.5, s 3-4, syf 7-8

Öngür,T., 2001, İstanbul Boğazı Tüp Geçiş Hattının Jeoloji Sorunları Eleştirili Derleme Ön Raporu, TMMOB JMO İst Şb Ulaşım ve Jeoloji Çalışma Grubu

Öngür,T., 2001, Almanya Ülkemizde Altın İşletilmesini Neden İstemesin?!,

Öngür,T., 2001, Türkiye’nin Altın Rezevi Dünyada İkinci İmiş!, 

Öngür,T., 2001, Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri Arasındaki Heyelanlı Alanlar

Öngür,T., 2001, Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri Arasının (Avcılar-Haramidere-Beylikdüzü’nün) Jeolojisi, Zemin Koşulları ve Depremselliği

Öngür,T., 2001, İstanbul Boğazı Üçüncü Kez Nasıl Geçilecek?

Öngür,T., 2002, Küreselleşme Kurumları ve Madencilik, WB, IFC, IDA, EBRD, ACDB, MIGA, …, Sunum

Öngür,T., 2002, Altın İşletmeciliği ve Halk Sağlığı

Öngür,T., 2002, Bergama Ovacık Altın İşletmesi Girişimi konusunda Tübitak-YDABÇAG Uzmanlar kom isyonu Raporu’nun Eleştirisi, TMMOB Çevre-Jeoloji-Kimya-Metallurji Mühendisleri Odaları (Editör)

Öngür,T., 2002, Normandy’nin Altınları,

Öngür,T., 2002, Bergama Ovacık Altın İşletmesi Tesislerinde Deprem Riski

Öngür,T., 2002, Deprem ve Yıkım

Öngür,T., 2002, Deprem Sırasındaki Yer Hareketleri Üzerinde Jeolojik Süreksizliklerin

Etkisi, TMMOB JMO İst Şb Konferansı

Öngür,T., 2002, Newmont’un Serüvenleri,

Öngür,T., 2002, Kazadır Olur! Ama ya Altın İşletmesinde Olmuşsa! Sunum,

Öngür,T., 2002, Yerbilimleri Bergama Ovacık Tesislerinin depremsellik, yeraltısuyu akiferlerini etkileme, atık barajının duraylılığı, taşkın, asit maden drenajı risklerini irdelemelidir, Sunum

Öngür,T., 2003, Maden Yasa Tasarısı Çevre Konusunda Ne Getiriyor? İstanbul Çevre Konseyi, Maden Yasa Tasarısı ve Çevresel Sorunlar Paneli, Sunum

Öngür,T., 2003, Maden Yasa Tasarısı’nın Getirdikleri, Ankara Barosu Sunumu

Öngür,T., 2003, Doğu Anadolu’dan Doğru Bir Madencilik Örneği, Van

Öngür,T., 2003, Takdiri Jeoloji

Öngür,T., 2003, Doğal Kaynaklarda Politikalar: Doğrular ve Yanlışlar, Doğu Anadolu Endüstriyel Hammaddeler Paneli, Van

Öngür,T., 2003, Acıyı Bal Eyledik, İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu, TMMOB JMO İst Şb

Öngür,T., 2003, Munzur’un Kardeşleri,

Öngür,T., 2003, Avcıların Gizemi, İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu, TMMOB JMO İst Şb

Öngür,T., 2003, Barajlar, Sorunlar ve Önlemler, TMMOB İst İKK, ÖLÇÜ Dergisi

Öngür,T., 2003, Küreselleşme ve Maden Yasaları, TMMOB Mad-Jeo-Jf MO İst Şb “Küreselleşme ve Maden Yasaları Paneli” sunumu

Ersoy, Ş., Öngür,T. ve Yüksel, Y., 2003, İstanbul’da Kıyı Jeolojisi, TMMOB JMO “İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu” Bildirileri, syf 61-68

Öngür,T., 2003, Avcılar’ın Gizemi!, TMMOB JMO “İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu” Bildirileri, syf 111-115

Öztürk, H. ve Öngür,T., 2003, İstanbul’da Bazı Kaynak Sularının Tipik Özellikleri, TMMOB JMO “İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu” Bildirileri, syf 119-120

Öztürk, H. ve Öngür,T., 2003, Altınşehir-Hadımköy Arası Eosen Resiflerinin Hidrojeolojisi, TMMOB JMO “İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu” Bildirileri, syf 121-122

Güven, N., Koyunlu, K. ve Öngür,T., 2003, Güngören Kili’nin Şişme Gizili, TMMOB JMO “İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu” Bildirileri, syf 135-136

Yücel, H. ve Öngür,T., 2003, Maslak Çevresinin Mühendislik Jeolojisi Sorunları, TMMOB JMO “İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu” Bildirileri, syf 137-144

Öngür,T., 2003, Gürpınar Kili, TMMOB JMO “İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu” Bildirileri, syf 167-168

Koyunlu, K. ve Öngür,T., 2003, İstanbul Heyelanlarında Bazı İyileştirme ve Önleme Yapıları, TMMOB JMO “İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu” Bildirileri, syf 169-170

Öngür,T., 2004, Balya Çinko-Kurşun Madeni, Çevre Sorunları ve Balya İlçesinde Toplumsal

Yeniden Kalkınma, Dev Maden Sen Yayını, Madencilik Politikaları Dizisi No:1

Öngür,T., 2004, Bor Madeni Kurtuluş mu?

Öngür,T., 2004, Munzur’da Yabancılar Dolaşıyor,

Öngür,T., 2004, Cumhuriyet Madenciliği/Küreselleşen Madencilik

Öngür,T., 2004, “Kurtuluyoruz : Dünyanın En Zengin İdrakyum Yatakları Ülkemizde Bulundu!” Madencilik Politikaları Üzerine

Öngür,T., 2004, İstanbul’da Kıyı Yönetimi ve Geri Tepen Projeler, Ölçü, TMMOB İstanbul İKK Yayın Organı, syf 75-77

Öngür,T., 2005, Yağma mı Var? Biricik Nikel-Kobalt Yatağımıza Yol Göründü!, Ölçü, TMMOB İstanbul İKK Yayın Organı, syf 75-77

Öngür,T., 2005, Bergama-Ovacık’ta Yenilenen ÇED İzni, Ölçü, TMMOB İstanbul İKK Yayın Organı, syf 116-131

Öngür,T., 2006, Bilinen En İyi Teknoloji İmiş! (I) Talana Bakın, TMMOB JMO Haber Bülteni

Öngür,T., 2006, Bilinen En İyi Teknoloji İmiş! (II) Su Kaynaklarımız ve Yeraltısuyu Kuyularımız Kuruyacak mı?

Öngür,T., 2006, Bilinen En İyi Teknoloji İmiş! (III) ELDORADOGOLD Corp.’un Uşak Kışladağ Altın İşletmesi Yüzlerce Kişinin Siyanürle Zehirlenmesine Neden Oldu mu? 

Öngür,T., 2006, Ilısu Barajı Kusurlu Bir Projedir

Öngür,T., 2007, Altın Yalanlar Kirli Gerçekler, Munzur’uma Dokunma

Öngür,T., 2007, Yalan Dizisi II, Gerçek Ayhan Erler Kim?

Öngür,T., 2007, Kazın Ayağı Öyle Değil Bayım! TMMOB JMO Haber Bülteni 2007/3, syf 127-130

Öngür,T., 2007, Aptala mı Benziyoruz, http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2008, Geç Kalmadan Ulusal Kaynağımız Bor’a Sahip Çıkalım

Öngür,T., 2008, Efemçukuru ÇED Raporu Yanlış, Eksik ve Yetersizdir, TMMOB JMO

Haber bülteni, syf 84-93

Öngür,T., 2008, Türkiye’nin Yeraltı Kaynaklarının Durumu ve Geleceğimiz, Sakarya Üniversitesi DAYK, 1. Ulusal Doğal Afetler ve Yerbilimleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, syf 252-254

Öngür,T., 2008, Yine İstanbul'un Başına Bir Su Projesi Belası Sarmaya Hazırlanıyorlar, http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2008, “Melen Suyu", Ne Mene Bir Alternatif?, http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2008, Macahel Bizimdir! (Su kullanım hakkı sözleşmeleri), http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2008, Ilısu Barajı da mı yapılacak?, http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2008, O Barajlar Yapılacak(mış) Her Baraj mı?, http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2008, Sudaki Arseniğe Dair 1, http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2008, Sudaki Arseniğe Dair 2, http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2009, Küresel Kriz Maden İşçileri ve Aileleri İçin Yakıcı Oluyor, http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2009, Damat Açılımı mı? , http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2009, Yunt Dağları da Yontulacak, , http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2009, Siyanürle Altın İşletmeciliği ve Halk Sağlığı, http://www.reocities.com/siyanurlealtin/yazi/2002/isletme.html

Öngür,T., 2009, Altın İşletmeci Şirketler, Kökenleri, İlişkileri, Borsa Spekülasyonları, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Altın Politikaları Sempozyumu

Öngür,T., 2009, Sudaki Arsenik Neden Küresel Kapitalizmin Egemenliğinden Önce Kanser Yapmıyordu, Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu, http://suplatformu.net

Öngür,T., 2009, Dünyamızdaki Su Çarkı, KTÜ, Trabzon

Öngür,T., 2009, Başbakan’ı Dinledim, Ilısu Barajı İçin Çok Şey Öğrendim!, http://habersol.org.tr  

Öngür,T., 2009, Dünden Yarına Su Sorunu ve Değişen Su Politikaları, Ekoloji Kollektifi, Ankara

Öngür,T., 2009, Yerli Sermaye de Ulukışla Madenköy'e, http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2009, Gümüştaş Madencilik’in Ulukışla Madenköy’deki Altın İşletmesi Girişimi, sunum

Öngür,T., 2009, Dünden Yarına Su Politikaları, EGEÇEP 2. Kurultayı, İzmir

Öngür,T., 2009, Açılımın İncir Yaprağı da Düştü;: Fırat ve Dicle Sularını da AB Yönetecek, http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2009, Satılık Kazdağları, Sahibinden!  http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2009, Ayvalıklılar, Dikilililer ve Altınovalılar, Karahayıt Köylüleri Sizi de Savunuyor, http://habersol.org.tr

Öngür,T., Yaşamı ve Çevreyi Dert Edinenler Çoğaldıkça... http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2009, Ağıt, , http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2009, Aliağa Çevre Durum Tespiti ve Taşıma Kapasitasinin Belirlenmesi Projesi 1. Ara Raporu Eleştirisi, FOÇEP, İzmir

Öngür,T., 2009, Su Savaşları, Kimin Savaşı?

Öngür,T., 2009, O Barajlar Yapılacak(mış) Her Baraj mı?, http://habersol.org.tr 

Öngür,T., 2009, Ayın Öbür Yüzünde Neler Oluyor, Altın İşletmeciliği Hazırlıkları Yaygınlaşıyor Eldorado!, http://www.reocities.com/siyanurlealtin/ay.html

Akın, C., Koyunlu, K. ve Öngür,T., 2009, Sea Bed Coastal Geology at Black Sea, Second ınternatrional Symposium on the Geology of Black Sea,MTAGM ve TMMOBJMO

Öngür,T., 2009, Bir YDD (Yeni Dünya Düzeni Masalı), “Üniversite Sanayi İşbirliği”, TMMOB JMO Haber Bülteni, Syf 89-91

Öngür,T., 2009, Ani İklim Değişimi, Dönüşü Yok Artık!

Öngür,T., 2010, "Türkiye Pazarına Girmenin Tam Zamanı", http://habersol.org.tr 

Öngür,T., 2010, Ne Zamandan Beridir, EGE, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 3. Peyzaj Mimarlığı Ulusal Kongresi, Selçuk

Öngür,T., 2010, Karun Dünyanın En Zengini mi İdi, Yoksa En Yoksulu mu? Salihli, Sunum

Öngür,T., 2010, “DSİ” Sorgulanmalıdır, TMMOB JMO Haber Bülteni, syf 62-65

Öngür,T., 2010, Altın Nasıl Kazandırır? Koza Altın Kaç Para Eder? Koza Altın Altını Nereden Buldu? , http://habersol.org.tr 

Öngür,T., 2010, Kazdağları'nda umduklarını bulamıyor birbirlerini kandırıyorlar, http://habersol.org.tr 

Öngür,T., 2010, Maden Yasası Yeniden Değiştirildi, TMMOB EMO Dergisi

Öngür,T., 2010, Küreselleşen Madencilik Politikaları ve Bağımsızlık

Öngür,T., 2010, Bir Kıyı Kolonisi mi Burası? , http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2010, Yetmeyenler Kendilerine mi Mazoşist, Halka mı Sadist? , http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2010, Yetmezse Biz Yardımcı Olalım, Kadınlara Böyle Bir Pozitif Ayrımcılık Uygulayalım ki...! , http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2010, Yetmeyenler Kendilerine mi Mazoşist, Halka mı Sadist? http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2010, Allionai’den Sorumlu Kültür Balıkçılığı Bakanı

Öngür,T., 2010, Kapitalizm Öldürür: Silikozis ve Çine,  http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2011, Kapitalizmin Enerji Dünyası, Söylentiler Hegemonik Kavramlar Çarpıtılmış Terimler, Yalanlar, http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2011, Kapitalizmin Enerji Dünyası, Çok mu Elektrik Enerjisi Gerekli? , http://habersol.org.tr

Öngür,T., 2011, Sondaj Verileri “Bilgi”dir. Bilgi Gelecek Kuşaklara Aktarmaya Borçlu Olduğumuz En Yaşamsal Kanıttır, ODTÜ ve TMMOB JMO Sondaj Sempozyumu

Öngür,T., 2011, Ya Munzur’un DSuyu Ne Olacak?

Öngür,T., 2011, Ağı Dağı Altın İşletmesi ÇED Süreci Hakkında Notlar, JMO İzmir Şubesi İzmir Büyük Mühendislik Yapıları Sempozyumu

Öngür,T., 2011, Altın İşletmelerinde Yaşanan Sorunlar ve Arap Dağı altın İşletmesi Girişimi, Karşıyaka Belediye Meclisi Sunumu

Öngür,T., 2011, Gördes Nikel Kobalt İşletmesinin Tehdidi Altında,

Öngür,T., 2011, Kazdağlarında Umduklarını Bulamıyor Birbirlerini Kandırıyorlar,

Öngür,T., 2011, Gördes Nikel Kobalt Projesi Çevresel ERtki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu Üzerine Eleştiri Notları,

Öngür,T., 2011, Gümüştaş AŞ Niğde Ulukışla Madenköy Maden İşletmesi ÇED Raporu Üzerine Notlar,

Öngür,T., 2011, Atık Barajı, Siyanür, Doğal Bozundurma ve Ötesi,

Öngür,T., 2011, Avrupa’ya Nikel Gerek. Ama Ham!,

Öngür,T., 2011, Kazdağları Altın İşletmeciliği Maden Yasası Sürdürülebilir Yaşam, Biga Sunumu

Öngür,T., 2012, Kastamonu İli, Cide İlçesi ORYA Enerji AŞ Tarafından Yapımına Başlanan

“Cide Regülatörü ve HES Projesi”ne ÇED Olumlu Kararı Veren ÇOB İşleminin İptali İstemli

2012/599 Esas No.lu Dava Dosyasına İlişkin Olarak Görevlendirilmiş Bilirkişi Kurulu’nun Kastamonu İdare Mahkemesi Başkanlığı’na Sunduğu “BİLİMSEL MÜTALAA” Başlıklı Metin Üzerine Değerlendirmeler ve Eleştiriler

Öngür,T., 2013, 21 Nisan Kartini Günü Kutlandı

Öngür,T., 2013, Her Deprem Başka Yerinizden Vurur! Yeraltını İyi Tanımazsanız Hazırlıksız Yakalanır Şaşırırsınız, TMMOB JMO İzmir Şb, Yerel Yönetimler Çalıştayı Bildirisi

Öngür,T., 2013, İzmir Kıyılarında Yaşam Vardı, Birazı Kaldı, Ondan Uzak Durun

Öngür,T., 2013, Akhisarımız Tehlikede mi? Weinberg Report Bu Konuda Ne Diyor?, Akhisar Sunumu

Öngür,T., 2014, İzmir Nereden Nereye Gidiyor? Sol Cephe Konferansı

Öngür,T., 2014, Artvin Cerattepe Maden İşletmesi ÇED Raporu İptal İstemli Davanın Bilirkişi Raporu Hakkında,

GALERİ

DUYURU

DUYURU

Sitemiz Yayında

Sitemiz Yayında

Sitemiz Yayında1

Sitemiz Yayında1