TAHİR ÖNGÜR

 

Jeoloi Yüksek Mühendisi,

Bağımsız Danışman

 

Doğum Tarihi             :  08 Şubat 1944

Yurttaşlık                   : Türkiye Cumhuriyeti

Medeni Durumu         : Evli

 

Deneyimi

Bölgesel jeoloji, Volkanoloji, Yapısal jeoloji ve Genç Tektonik, Jeokimya ve

Jeotermal Jeolojisi

Jeotermal saha araştırmalarında hazırlık, yönetim ve veri değerlendirmesi

Doğal CO2 Rezervuar araştırması ve kaynak geliştirme çalışmaları

Mühendislik Jeolojisi ve Yamaç Duraylılığğı çalışmaları

Geoteknik çalışmalar

Jeofizik çalışmaların programlanması ve sonuçlarının yorumu

Yeraltı Jeotermal Jeolojisi sondajlı araştırmaları ve modellemesi

 

Eğitimi

1966: İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, M. Sc derecesi, Jeoloji Yüksek Mühendisi

 

Yabancı Dil

İngilizce okur yazar,

Sırpça zayıf konuşma 

                                       

 

MESLEK DENEYİMİ

    

 MTA Enstitüsü Başkanlığı, 1966-1980

 Anadolu’nun değişik yerlerinde sahada araştırma mühendisi ve Kamp Şefi

 Petrol ve Jeotermal Enerji Daire Başkanlığı

    

  MASU, 1980-1982

 Çok sayıda hidrojeoloji çalışmasında saha jeoloğu

 

 Geoteknik AŞ, 1982-1984

 Onlarca mühendislik jeolojisi ve hidrojeoloji araştırmasında Proje Yöneticisi

 

GEOSAN AŞ, 1984-2008

 

Kurucu Ortak, Genel Müdür, Proje Yöneticisi,

 

12’si yurt dışında olmak üzere 1578 projede Zemin ve Yamaç İncelemeleri, Geoteknik Değerlendirmeler, Genel Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi, Yerleşime Uygunluk, Yeraltısuyu Araştırması, Endüstriyel Hammadde ve Yapı Gereci Afraştırması, Doğal CO2 ve Jeotermal Kaynak Araştırmasında Proje Yönetimi, Saha Çalışması, Denetleme ve Rapor Yazımı çalışması.

 

 BAĞIMSIZ MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK  2008-2012 Yılları Arasında

 

5686 Sayılı “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” yürürlüğe girdikten sonra bu alanda ruhsat edinme ve yatırım yapmaya yönelen çok sayıda yatırımcıya hizmet vermek üzere çalışmalarını yalnızca Jeotermal Mühendisliği konusuna yoğunlaştırdı. Başlangıçta yalnız başına yürüttüğü çalışmalarını daha sonra İTÜ Öğretim Üyesi Doç Dr Umran SERPEN ve DEÜ Öğretim Üyesi Doç Dr Niyazi AKSOY ile birlikte sürdürdü.

 

 NTU JEOTERMAL DANIŞMANLIK Ltd   2012-2015 yılları arasında

 Kurucu Ortak ve 2011-2014 yılları arasında Genel Müdür’lük yaptı. Çok sayıda Jeotermal Kaynak Araştırma ve Geliştirme Projesinde Jeoloji Y. Mühendisi olarak yer aldı.

 Temmuz 2015 başlangıcında NTU ortaklığından ayrıldı. Ancak NTU ile işbirliği ve Profesyonel Danışmanlık hizmetleri sürüyor.

 

BAĞIMSIZ DANIŞMAN Temmuz 2015’ten Bu Yana Jeotermal Kaynak Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarında 


Tüm Projeler

GALERİ

DUYURU

DUYURU

Sitemiz Yayında

Sitemiz Yayında

Sitemiz Yayında1

Sitemiz Yayında1

DUYURU

NEVŞEHİR Bölgesinde Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz